header Home

Lid worden?

update: April 2008

Download hier het inschrijvingsformulier!

Seizoen 2008/2009


Van harte welkom bij de vereniging Avant Courir. Via deze pagina willen we u wat achtergrond informatie geven over waar deze hobby vandaan komt en wat deze hobby nu precies inhoudt al is uit ervaring wel gebleken dat u met betrekking tot het laatste punt gewoon even moet komen kijken om te kunnen begrijpen wat we u via deze website proberen uit te leggen.

Tevens vindt u op deze pagina een aantal zaken met betrekking tot deze vereniging. Kortom als u van plan bent om uw zoon en/of dochter in te schrijven voor deze vereniging dan is het belangrijk dat u eerst even alles rustig doorleest.


Even voorstellen
Gaarne stellen wij ons even voor.
Avant Courir is op 1 januari 1984 opgericht door middel van een fusie tussen de 2 muziekverenigingen Excelsior Band uit Baarn en In Aethere Musica uit Eemnes. In 1992 heeft het toenmalige bestuur besloten (door een tekort aan muzikanten) om alleen nog met de Color Guard (vlaggengroep) door te gaan en deel te nemen aan het Winter Guard Circuit waardoor de naam Avant Courir Winter Guard ontstond. Dat wij als vereniging deze hobby goed onder de knie hebben blijkt wel uit het feit dat we gedurende ons bestaan al heel wat Nederlandse titels binnen hebben gehaald. Ook heeft de vereniging in het buitenland al een aantal keer laten zien dat zij ook op Europees niveau hun mannetje staan. In 1996 werd besloten om te verhuizen van Baarn naar Almere omdat dit een stad met jeugd en dus met toekomst is.Overkoepelende organisatie
Avant Courir valt onder de stichting Color Guard Nederland die op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen. Color Guard Nederland, meestal CGN genoemd, organiseerde in 2005 voor de 25e maal de Nederlandse Kampioenschappen. CGN staat tevens in nauw contact met Winter Guard International (WGI) die ieder jaar de wereld kampioenschappen organiseert (in Amerika) en tevens de basis levert voor het wedstrijdreglement en de jury opleidingen.

Wat voor groepen
Bij de wedstrijden die door Color Guard Nederland (CGN) georganiseerd worden kun je inschrijven in 4 verschillende classes.

Cadet Class - tot 14 jaar
Prep Class - Beginnende groepen
A Class - Tussenstap tussen Cadet en Open Class
Open Class - Gevorderde groepen.

Op dit moment heeft Avant Courir 4 groepen:
- Pré Cadet Class van 6 tot 9 jaar
- Cadet Class tot 14 jaar
- A-Class van 12 tot 15 jaar
- Open Class voor 15 jaar en ouder

Wedstrijden
In de maanden januari, februari en maart doen we met Avant Courir mee aan 6 á 7 wedstrijden die door de overkoepelende organisatie CGN door geheel Nederland worden georganiseerd. Deze wedstrijden vinden altijd op de zaterdagavond plaats. Het is afhankelijk van de plaats van de wedstrijd hoe laat we zullen vertrekken. Dit zal meestal tussen 15.00 – 17.00 uur liggen. De tijd van terugkomst is ook afhankelijk van de plaats van de wedstrijd en zal meestal tussen 23.00 – 01.00 uur liggen. Informatie over data en tijden worden via een nieuwsbrief van het bestuur doorgegeven. U mag uw kind uitaard ook altijd zelf eerder mee naar huis nemen want de prijsuitreiking voor de cadets is meestal al voor 21.00 uur klaar.

Ieder jaar wordt er een onofficiële EK georganiseerd door Winter Guard International (WGI) in Engeland of Nederland Als het mogelijk is doen we ook altijd mee aan de wedstrijd in Engeland wat betekend dat we een lang weekend weg gaan. Mocht deze mogelijkheid zich voordoen dan zal de beslissing in overleg met u genomen worden i.v.m. de extra kosten die deze reis met zich meebrengt. In 2009 vindt het EK in Engeland plaats. (Avant Courir zal hier zeker aan deelnemen!)

De laatste jaren gaan we ook steevast een heel weekend naar Goes, als de wedstrijd ook daar gehouden wordt. Ook dit weekend wordt in overleg met u gedaan.

Als u uw kind opgeeft voor deze vereniging verplicht u zichzelf tot deelname aan de repetities, wedstrijden en andere optredens (m.u.v. Engeland). Dit omdat ieder kind een belangrijke plaats inneemt in de show en het voor de andere leden moeilijk en soms onmogelijk is om bepaalde activiteiten in de show uit te voeren als uw kind niet aanwezig is.

De wedstrijden voor 2008/2009 zijn als volgt ingedeeld door CGN:
27-12 - Try Out Almere
03-01 - Contest Aalsmeer
17-01 - Contest Waalwijk
31-01 - Contest Franeker
14-02 - Contest Almere
21-02 - WGI European Regional (Engeland)
28-02 - Contest Goes
14-03 - Contest Drachten
28-03 - CGN Championships

Leuk detail: Almere is weer terug op de agenda, laatste keer dat we in Almere een officieel contest hadden is geweest in 2001!

Andere optredens
Naast de wedstrijden zullen we ook nog diverse andere optredens hebben in Almere voor promotie van de vereniging en de hobby in het algemeen. Deze optredens vinden altijd plaats tussen 1 april en 1 oktober.

Op 30 april nemen we altijd deel aan de Koninginnemarkt en doen wij meestal een aantal promotie-optredens. Deze vinden plaats om en nabij Grandcafe Seventies-Eighties.

Repetitietijden
We repeteren in de gymzaal aan de Binnenkruierstraat in Almere Buiten. De repetities gaan het gehele jaar door met uitzondering van de zomervakantie en de feestdagen.

Cadet Class:
- Maandag avond van 16.30 – 18.00 uur
- Van september t/m december iedere 1e zaterdag van de maand
- Try-out op zaterdag 27 december 2008 van 13.00 – 16.00 uur
- Op dagen waar de wedstrijden zijn van ongeveer 14.00 – 14.30 uur direct gevolgd op vertrek naar optreden

A Class:
- Maandag avond van 17.30 – 19.30 uur
- Van begin september tot eind maart iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
- Try-out op zaterdag 27 december 2008 van 10.00 – 16.00 uur
- Op dagen waar wedstrijden zijn van 10.00 – 11.00 uur

Open Class:
- Maandag avond van 19.00 – 21.30 uur
- Van begin september tot eind maart: elke zaterdag
- Try-out op zaterdag 27 december 2008 van 10.00 – 16.00 uur

In de maanden jan. febr. En maart kan er i.v.m. de wedstrijden iets geschoven worden met tijden.

Bestuur
Voorzitter - Rob van der Tweel
Penningmeester - Harry v.d. Leij
Secretaris - Dolf Ruitenbeek
PR - Hugo Baardman ad interim
Alg. bestuurslid - Herman Schol
Alg. bestuurslid - Vera Brusse ad interim
(voor contactinformatie, zie de contactpagina op deze site)

Instructieteam en aanspreekpunten van de groepen
Naast het bestuur heeft iedere groep ook een instructie team en een aanspreekpunt

Pré Cadet Class:
- Natascha Muller

Cadet Class:
- Vera Brusse (Staff Coördinator)
- Patricia Schol
- Esmee Neyndorf
- Indra Bos
- Robin van der Tweel

A Class:
- Vera Brusse (Staff Coördinator)
- Debora de Bruijn
- Suryono Wiersma
- Tahnee Bos
- Danny Eschweiler
- Wendy Stoots
- Sabrina Schol

Open Class:
- Hennie van de Leij (Staff Coördinator)
- Michael van der Tweel
- Nienke Groot

Contributie
Pré Cadets - 150 euro (12,50 euro p.m.)
Cadet Class - 180 euro (15,00 euro p.m.)
A Class - 210 euro (17.50 euro p.m.)
Open Class - 240 euro (20,00 euro p.m.)

De contributie is op jaarbasis en inclusief kleding en reiskosten voor vervoer naar de wedstrijden in Nederland. De betaling dient per maand en vooraf voldaan te worden via een automatische overschrijving. Het verschil in contributie ontstaat door het verschil in het aantal repetitie uren en deelname aan de wedstrijden. De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Acties
Net zoals alle andere verenigingen moet ook Avant Courir aan diverse acties meedoen om aan extra geld te komen en om de contributie laag te kunnen houden. Wij hebben onder andere een samenwerkingsverband met een bedrijf die diverse grote mailings verzorgd. Dit houdt in dat de leden zo nu en dan brieven of brochures in enveloppen moeten verpakken of studiemappen samen moeten stellen. De leden zijn verplicht om aan deze acties mee te doen als ze voor de eerder genoemde contributie in aanmerking willen komen.

Vervoer
Het vervoer naar de wedstrijden zal door Avant Courir geregeld worden. Dit gebeurt in principe per touringcarbus. U krijgt een week voor iedere wedstrijd een nieuwsbrief met daarin de volgende gegevens.
- Tijdstip van vertrek (meestal tussen 15.00 – 17.00 uur)
- Tijdstip van thuiskomst (meestal tussen 23.00 – 01.00 uur)
- Adres van de sportaccommodatie
- Vervoer per bus of auto
Met de Nederlandse kampioenschappen (laatste wedstrijd in maart) zullen we overdag ook al op moeten treden en dus al ’s morgens vertrekken.

Decors en kleding
De kleding en de decors worden ieder jaar opnieuw gemaakt door een aantal vrijwillige medewerkers binnen de vereniging. De keuze hiervan hangt nl. samen met de keuze van het programma. Heeft u interesse om in de maanden juni tot december mee te helpen met het vervaardigen van de kleding en de decors neemt u dan alstublieft contact op met het bestuur want we kunnen altijd meer helpende handen gebruiken. Hierbij is het niet noodzakelijk dat u erg goed bent in deze zaken, wij kunnen u een hoop leren.

Ledenvergadering
Ieder jaar vindt er een ledenvergadering plaats waarvoor alle ouders uitgenodigd zullen worden. Op deze vergadering zullen o.a. de volgende zaken besproken worden.
- Evaluatie van het afgelopen jaar
- Financieel overzicht afgelopen jaar
- Begroting komend jaar
- Contributie
- Wedstrijden en optredens voor het komende jaar
- Eventueel deelname aan wedstrijden gekoppeld met een weekend
- Zaken/onderwerpen die ter tafel komen

Regeltjes van het spel
Net zoals bij iedere andere vereniging hebben we ook bij Avant Courir een aantal regeltjes in het leven moeten roepen.
- Leden worden geacht 15 minuten voor de start van de repetitie aanwezig te zijn in verband met omkleden en uitpakken van de benodigde materialen.
- Tijdens de repetities moeten de leden trainingskleding of zeer losse kleding aanhebben. Tevens is het verplicht om gympjes aan te hebben die je niet buiten draagt.
- Ouders mogen de laatste 10 minuten van de repetities binnen kijken. Dit om in- en uitloop en dus afleiden van de kinderen tegen te gaan.
- De leden krijgen materiaal in bruikleen. Met dit materiaal moet men te allen tijde voorzichtig omgaan. Wanneer het mee naar huis gaat moet het voorzien zijn van een hoes. U krijgt de eerste keer een dergelijke hoes van de vereniging mee.
- Het materiaal wat in de gymzaal blijft dient na de repetities altijd netjes opgeruimd te worden.
- Mocht uw zoon of dochter lichamelijke klachten hebben opgelopen tussen de repetities door meld u dit dan zo snel mogelijk aan de coördinator of de stafleden zodat we afspraken kunnen maken.
- U, en de leden krijgen regelmatig een nieuwsbrief (ACtueeltje) per mail toegestuurd of tijdens de repetitie uitgedeeld. Lees deze brief altijd zorgvuldig door en vraag het als u iets niet begrijpt. Zorg dat u altijd op de aangegeven tijden aanwezig bent.
- Als uw kind een gehele dag met ons weg is voor wedstrijden is het niet toegestaan om uw zoon/dochter tussendoor mee te nemen om b.v. ergens te gaan eten. Dit i.v.m. de verantwoordelijkheid die wij dragen en om alle kinderen een gelijke behandeling te kunnen geven.
- Uiteraard dient iedereen elkaar altijd met respect te behandelen.

Heeft u na al deze informatie toch nog vragen neemt u dan gerust even contact met ons op via de contactpagina van deze website. Bent u nieuwsgierig naar onze sport? Onze repetities zijn altijd open voor iedereen en uiteraard wordt u verwelkomd met koffie of thee.

Tot ziens bij Avant Courir Winterguard!

Avant Courir A Class - Opposite Attraction
2e plaats behaald op het NK in Eindhoven op 25 maart 2006
Score: 88,9Laatst bijgewerkt: 13-08-2007